Adataink

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
OM azonosító: 031 598
Intézményvezető:
Rázsi Botond
 

web:
http://www.szilagyi-eger.hu

titkárság email:

eszeg@eszeg.sulinet.hu

 

001 feladatellátási hely: gimnázium

3300 Eger, Ifjúság út 2.

Központi telefonszám:
+36 36 324-808

Intézményvezető-helyettesek:
Árvai Hilda,
Barczai Tünde

 

002 feladatellátási hely: kollégium

3300 Eger, Mátyás király út 62.

Központi telefonszám:
+36 36 410-573

Kollégiumvezető:
Dudás Mátyásné

 

 

FENTARTÓI ADATOK:

Fenntartó: Egri Tankerületi Központ

Fenntartó címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

Telefonszám: 36/795-230

E-mail: eger@kk.gov.hu

Honlap: http://kk.gov.hu/eger

Képviselő:
Ballagó Zoltán igazgató

Telefonszáma: 30/626-6280

E-mail:
zoltan.ballago@kk.gov.hu

„Segíts, hogy segíthessünk!”

A Szilágyiban 2005 óta hagyomány, hogy minden év decemberében adománnyal támogatjuk az államhatárainkon kívül élő magyar gyermekeket, fiatalokat – kifejezve, erősítve ezzel nemzeti összetartozásunkat is. Az adományok sokszor a nehéz megélhetési körülményeken enyhítenek kicsit, sokszor a magyar nyelvű oktatást segítik – van, amikor ez a két tényező össze is fonódik. Küldtünk már adományt Felvidékre (Szlovákia), Kárpátaljára (Ukrajna), Erdélybe (Románia), a Csángóföld moldvai részére (Románia) és Délvidékre (Szerbia) is. Segítettünk iskolát, gyermekotthont, magyar oktatási programot, gyermekétkeztetést, iskolabusz működését.

Idén újra Moldvába, a Lábnyik községben élő csángókhoz juttatjuk el karácsonyi jótékonysági műsorunk bevételét, az adományokat.

Kik a moldvai csángók? Miért fontos a számukra az anyaországi támogatás?

A Kárpátoktól keletre, Moldvában a történelmi források szerint a 13. századtól élnek oda kivándorolt, kitelepített magyar népcsoportok. Számukat a későbbiekben a történelem viharai csak gyarapították, különösen nagy arányban a 18. század végén a székelység köréből, akik az ősi szabadságuktól, jogaiktól őket megfosztani akaró Habsburg államhatalom elől menekültek ide. Az itt élőktől vallásukban is különböztek és különböznek mind a mai napig: az ortodox környezetben a csángók a katolikus vallás hívei maradtak.
A megszülető román államhatalom a kezdetektől mindmáig törekszik arra, hogy különbözőségüket fölszámolja: leginkább elmagyarosított románokként tekint rájuk. Nincsenek magyar iskolák, nincs magyar nyelvű misézés. Ilyen körülmények között nagy a veszélye annak, hogy a már elindult asszimilációjuk fölgyorsul, és valóban igaz lesz az, amit a hivatalos román politika már most tényként állít, hogy Moldvában nincs (nem lesz) magyar etnikum. (Az 1992-es hivatalos román népszámlálás adatai szerint 1826 magyarul beszélő katolikus él Moldvában – Tánczos Vilmos néprajztudós kutatásai szerint több mint 60 000.) Ezért is szükséges, hogy támogassuk a moldvai csángókat abban, hogy megőrizzék különleges, (sok szempontból) archaikus magyar nyelvüket, hagyományaikat, vallásukat.

Lábnyik

A moldvai csángó falvak közül ez az a falu, ahol a legtöbb halmozottan hátrányos helyzetű gyerek él. Lábnyiknak nehezen sikerül felemelkedni a mélyszegénységből. Épp ezért Lábnyik volt az első falu, ahová a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége az első Gyermekek Házát felépítette 2007-ben, hogy a délutáni magyar nyelvű foglalkozásoknak, nyári hagyományőrző táboroknak megfelelő helyszínt biztosítson. A Házhoz tartozó játszóteret föl kell újítani, mert mára veszélyessé vált, az idei pénzadományunkkal ezt a munkát támogatjuk.

A jótékonysági műsor időpontja: 2018. december 19. 12.00 óra

Várjuk a szereplők jelentkezését december 6-ig, az adományokat december 18-ig.

A műsor és a pénzadományok gyűjtésének szervezői: Antal Andrea, Békési Katalin tanárnők és Koncsos Gergely tanár úr.

A nem pénzadományok ügyében keressétek Juhász Tamás tanár urat.


Keresés a cikkekben

Akadálymentes változat

 

Határtalanul projekt

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával

Iskolai közösségi szolgálat

Hasznos linkek

Egy százalék!

Küldje el rendelkező nyilatkozatát a személyi adóbevallásával!

 

A támogatás céljai többek között:

• Tanítványaink képességeinek minél sokoldalúbb fejlesztése.

• Tanulóink jutalmazása.

• Taneszközök gyarapítása.

 

A kedvezményezett adószáma:

19142869-1-10

A kedvezményezett neve:

Szilágyis Alapítvány

 

Köszönjük támogatását!

Kapcsolódó dokumentumok:

Felhívás

Rendelkező nyilatkozat

Belépés

Design by HuGa Copyright © 2015. All Rights Reserved.