Adataink

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium
OM azonosító: 031 598
Intézményvezető:
Rázsi Botond
 

web:
http://www.szilagyi-eger.hu

titkárság email:

eszeg@eszeg.sulinet.hu

 

001 feladatellátási hely: gimnázium

3300 Eger, Ifjúság út 2.

Központi telefonszám:
+36 36 324-808

Intézményvezető-helyettesek:
Árvai Hilda,
Barczai Tünde

 

002 feladatellátási hely: kollégium

3300 Eger, Mátyás király út 62.

Központi telefonszám:
+36 36 410-573

Kollégiumvezető:
Dudás Mátyásné

 

 

FENTARTÓI ADATOK:

Fenntartó: Egri Tankerületi Központ

Fenntartó címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

Telefonszám: 36/795-230

E-mail: eger@kk.gov.hu

Honlap: http://kk.gov.hu/eger

Képviselő:
Ballagó Zoltán igazgató

Telefonszáma: 30/626-6280

E-mail:
zoltan.ballago@kk.gov.hu

Fizika középszintű érettségi tételekhez tartozó kísérletek

1. Tétel
Kísérlet: A Mikola-csőben lévő buborék mozgását tanulmányozva igazolja az egyenes vonalú egyenletes mozgásra vonatkozó összefüggést!
Szükséges eszközök: Mikola-cső, dönthető állvány, befogó, stopperóra, mérőszalag.

 

2. Tétel
Kísérlet: Határozza meg a lejtőn legördülő kiskocsi gyorsulását méréssel (a kezdeti sebesség legyen 0)!
Szükséges eszközök: Lejtő, kiskocsi, stopperóra, függvénytáblázat.

 

 

3. Tétel
Kísérlet: A testek tehetetlenségének vizsgálata.
Szükséges eszközök: Pohár, papírlap, egy pénzérme.

 


4. Tétel
Kísérlet: Erőmérővel kiegyensúlyozott karos mérleg segítségével tanulmányozza a merev testre ható forgatónyomatékokat és az egyszerű emelők működési elvét!
Szükséges eszközök: Karos mérleg, súly, vonalzó.

 

 

5. Tétel
Kísérlet: Különböző tömegű súlyok felhasználásával vizsgálja meg egy rugóra rögzített, rezgőmozgást végző test periódusidejének függését a test tömegétől!
Szükséges eszközök: Állványra rögzített rugó, 6 ismert tömegű súly, stopperóra, milliméterpapír.

 

 

6. Tétel
Kísérlet: Az Arkhimédészi hengerpár segítségével mérje meg a vízbe merülő testre ható felhajtóerő nagyságát!
Szükséges eszközök: Arkhimédészi hengerpár, rugóserőmérő, 2 db főzőpohár, víz.

 

 

7. Tétel
Kísérlet: A hőtágulás bemutatása- golyó és lyuk hőtágulása.
Szükséges eszközök: Gravesande-készülék, Bunsen-égő, hideg víz, gyufa.

 

 

8. Tétel
Kísérlet: Boyle-Mariotte-törvény szemléltetése.
Elzárt gázt összenyomva tanulmányozza a gáz térfogata és nyomása közti összefüggést állandó hőmérsékleten!
Szükséges eszközök: Boyle-Mariotte készülék.

 

 

9. Tétel
Kísérlet: Tanulmányozza szilárd, illetve folyékony halmazállapotú anyag gáz halmazállapotúvá történő alakulását!
Szükséges eszközök: Borszeszégő, kémcső, kémcsőfogó csipesz, vizes papír zsebkendő, könnyen szublimáló anyag (jód), tű nélküli orvosi fecskendő, termosz meleg vízzel, gyufa.

 

 

10. Tétel
Kísérlet: Testek elektromos állapota. Különböző anyagok segítségével tanulmányozza a sztatikus elektromos töltés és a töltésmegosztás jelenségét!
Szükséges eszközök: Két elektroszkóp, ebonit rúd, szőrme, üvegrúd, száraz papírlap, vezető, fogó.

 


11. Tétel
Kísérlet: Egy áramforrás és két zseblámpaizzó segítségével tanulmányozza a soros, illetve a párhuzamos kapcsolás feszültség és teljesítmény viszonyait!
Szükséges eszközök:4,5V-os zsebtelep, két egyforma zsebizzó foglalatban, kapcsoló, vezeték, feszültségmérő műszer, áramerősség-mérő műszer.

 


12. Tétel
Kísérlet: Egyenes vezető mágneses terének vizsgálata.
Szükséges eszközök: Áramforrás, vezető, iránytű, állvány.

 

 

13. Tétel
Kísérlet: Légmagos tekercs és mágnes segítségével tanulmányozza az elektromágneses indukció jelenségét!
Szükséges eszközök: Középállású demonstrációs áramerősség-mérő, különböző menetszámú vasmag nélküli tekercsek, 2 db rúdmágnes, vezetékek.

 

 

14. Tétel
Kísérlet: Mérje meg a kiadott üveg henger törésmutatóját!
Szükséges eszközök: Üveg henger, szögmérő, lézer fényforrás.

 

 

15. Tétel
Kísérlet: Mérje meg a kiadott üveglencse fókusztávolságát és határozza meg dioptriáját!
Szükséges eszközök: Ismeretlen fókusztávolságú üveglencse, optikai pad, gyertya, gyufa.

 

 

16. Tétel
Feladat: Magyarázza meg a mellékelt ábrán látható jelenséget! (a fény kettős természete)

 

 

17. Tétel
Feladat: Elemezze és értelmezze a mellékelt ábrán feltüntetett bomlási sort! (radioaktivitás)

 

18. Tétel
Feladat: Az alábbi vázlatos rajz alapján ismertesse melyek egy atomerőmű főbb részei, és melyiknek mi a szerepe!
 

 

 

19. Tétel
Kísérlet: Fonálinga lengésidejének mérésével határozza meg a gravitációs gyorsulás értékét!
Szükséges eszközök: Fonálinga, stopperóra, mérőszalag, állvány.

 


20. Tétel
Feladat: Az alábbi táblázatban szereplő adatok segítségével elemezze a Merkúr és a Vénusz közötti különbségeket, illetve hasonlóságokat!

  Merkúr Vénusz
1. Közepes naptávolság 57,9 millió km 108,2 millió km
2. Tömeg 0,055 földtömeg 0,815 földtömeg
3. Egyenlítői átmérő 4 878 km 12 102 km
4. Sűrűség 5,427 g/cm³ 5,204 g/cm³
5. Felszíni gravitációs gyorsulás 3,701 m/s² 8,87 m/s²
6. Szökési sebesség 4,25 km/s 10,36 km/s
7. Legmagasabb hőmérséklet 430 °C 470 °C
8. Legalacsonyabb hőmérséklet −170 °C 420 °C
9. Légköri nyomás a felszínen ~ 0 Pa ~ 9 000 000 Pa

 

 

A Vénusz és a Merkúr felszíne


 

Keresés a cikkekben

Akadálymentes változat

 

Határtalanul projekt

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával

Iskolai közösségi szolgálat

Hasznos linkek

Egy százalék!

Küldje el rendelkező nyilatkozatát a személyi adóbevallásával!

 

A támogatás céljai többek között:

• Tanítványaink képességeinek minél sokoldalúbb fejlesztése.

• Tanulóink jutalmazása.

• Taneszközök gyarapítása.

 

A kedvezményezett adószáma:

19142869-1-10

A kedvezményezett neve:

Szilágyis Alapítvány

 

Köszönjük támogatását!

Kapcsolódó dokumentumok:

Felhívás

Rendelkező nyilatkozat

Belépés

Design by HuGa Copyright © 2015. All Rights Reserved.