Az országos Arany János Tehetséggondozó Program 2000-ben indult. Létrehozásának alapelve: meg kell adni az esélyt arra, hogy Magyarország valamennyi polgára versenyképes tudással rendelkezhessen. A Programot meghatározza, hogy a közoktatás egyik legfontosabb feladata: járuljon hozzá a társadalmi esélyegyenlõtlenségek mérsékléséhez. A Program céja, hogy minden tanuló a társadalmi felemelkedés esélyét biztosító képzést kapjon, az elõmenetelt a tanuló tehetsége, szorgalma, ne pedig családja anyagi helyzete, szülei képzettsége vagy éppen lakhelye határozza meg.

Ebben kulcsszerepük van a kiemelkedõ képzést nyújtó középiskoláknak, kollégiumoknak.

Az AJTP jelenleg az ország 23 neves középiskolájában működik. Gimnáziumunk és kollégiumunk az alapító intézmények közé tartozik, 2000 óta több száz tehetséges tanuló fejlõdéséhez járulhattunk hozzá.

A Program meghatározó elemei, ezek költségeit a Program fedezi:

  • Segíti a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi mobilitását, felkészíti őket arra, hogy meg tudjanak felelni a munkaerõpiac elvárásainak, továbbtanulás esetén a modern értelmiségi lét kihívásainak.
  • Céljait 5 éves képzésben valósítja meg, kollégiumi elhelyezéssel.
  • Mindvégig nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, a tehetségfejlesztésre, a tehetséges tanulók képességeinek sokoldalú és differenciált fejlesztésére.
  • A Program kiemelt céljai között szerepel, hogy a tanulók felkészültek legyenek a továbbtanulásra felsõoktatási intézményekben; angol (esetleg több más idegen nyelvből) középfokú nyelvismeretük legyen; informatikából szerezzék meg az ECDL-bizonyítványt; a Program végére lehetőleg rendelkezzenek gépjárművezetői engedéllyel.
  • A tanulók rendszeresen részt vesznek a Program iskolái által szervezett művészeti és sporttalálkozókon, szaktáborokban, versenyeken, amelyek a tanórai és tanórán kívüli tevékenységekkel együtt hozzájárulnak a képességek differenciált fejlesztéséhez, a tehetségek kibontakoztatásához.

A Program pályázati feltételeit minden tanév szeptemberében az illetékes minisztérium határozza meg. Az pályázati felhívás elérhető a www.ajtp.hu honlapon és iskolánk honlapján is.

Keresés a cikkekben

Nyolcadikosoknak!

 

Iskolai közösségi szolgálat

Közelgő események

szeptember 28.

Gólyabál

október 5.

Aradi vértanúk - megemlékezés

október 13.

szombat, tanítás nélküli munkanap

október 16.

Nyílt nap

október 19.

1956-os forradalom és szabadságharc – ünnepi műsor

október 27-november 4.

Őszi szünet

november 16.

Erzsébet-nap

november 21.

Nyílt nap

Hasznos linkek

Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódó iskola

 

 

 

Egy százalék!

Küldje el rendelkező nyilatkozatát a személyi adóbevallásával!

 

A támogatás céljai többek között:

• Tanítványaink képességeinek minél sokoldalúbb fejlesztése.

• Tanulóink jutalmazása.

• Taneszközök gyarapítása.

 

A kedvezményezett adószáma:

19142869-1-10

A kedvezményezett neve:

Szilágyis Alapítvány

 

Köszönjük támogatását!

Kapcsolódó dokumentumok:

Felhívás

Rendelkező nyilatkozat

Belépés

Design by HuGa Copyright © 2015. All Rights Reserved.