A kollégium felújított épülete

 

 

 

 

Mottó: „A diákszálló és a kollégium között alapvető különbség van.

A diákszállóban lakik valaki, a kollégiumban pedig él, méghozzá közösségben.”

(Göncz Árpád)

Kollégiumunk a hagyományoknak megfelelően az értéktisztelet, a gyermekszeretet, a tanulói személyiség tiszteletbentartása jegyében neveli és oktatja a bentlakásos nevelésben résztvevő tanulókat.

Célunk az erkölcsi értékeket elfogadó és tisztelő, tájékozott, széles ismeretekkel rendelkező, egyénileg sikeres, közösségi szempontból értékes, társadalmi szerepét ismerő és vállaló állampolgár nevelése.

Egy olyan kollégiumban élnek diákjaink, mely:

  • kedvet és lelkesedést ébreszt a tanulás iránt;
  • kifejleszti a tanulás tanulásának képességét;
  • fokozza a szellemi kíváncsiságot, versenyhelyzetet termet;
  • segíti a személyiség sokoldalú fejlődését;
  • úgy működik, mint egy „jó család”:
  • követelményei a tanulók tiszteletéből indulnak ki és teljesíthetők;
  • folyamatosan értékeli a tanulók teljesítményét;
  • kiszámítható, következetes, következetessége szeretettel és tisztelettel párosul;
  • lehetőséget teremt a tanulók kezdeményezésére;
  • igyekszik többlet lehetőséget biztosítani a tudás gyarapításához.

A kollégista diákok 2-3-4 ágyas szobákban laknak. A szobákban is lehetőség van a tanulásra (asztal, szék, olvasólámpa).

A kollégiumunk folyamatos fejlesztés alatt áll. Pályázatokon nyert pénzekből komfortosabbá tettük és tesszük diákjaink mindennapi életét: kialakítottuk a tornatermet, bővítettük a számítástechnika termet, minden hálót felszereltünk ágyneműtartóval és cipőtároló szekrénnyel, kialakítottuk a stúdiót, tanulószobákban számítógépeket helyeztünk el. Diákjaink étkezése a kollégium éttermében kulturált körülmények között történik.

Elsősorban a diákok zavartalan tanulásának biztosítását tartjuk szem előtt, ezen kívül korrepetálási, felzárkóztató lehetőséget nyújtunk, illetve a tehetségek felkarolását is fontosnak tartjuk. Kollégiumunk diákjainak összesített tanulmányi átlaga a 2004/2005 tanév végén 4,47, tanulóink közel 50%-a kitűnő és jeles tanulmányi eredményt ért el.

A különböző tanulási formák biztosításával, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás változatos módjaival, követhető életviteli mintákkal, példákkal lehetővé tesszük azt, hogy a kollégisták érdeklődésüknek, pályaválasztásuknak, tehetségüknek megfelelően készülhessenek önálló életükre. A kötelező tanulást követően önművelésre, a szabadidő hasznos eltöltésére számos lehetőséget biztosítunk. Kollégiumi foglalkozásaink elősegítik a fiatalok személyiségének fejlődését.

A kötelező kollégiumi foglalkozások témakörei: tanulásmódszertan, önismeret és pályaválasztás, művészet és információs kultúra, környezeti nevelés, életmód-életvitel, egyén és közösség, magyarság – európaiság – nemzeti lét.

 

Választható kollégiumi foglalkozások:

Felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások (a csoport igényei alapján)

matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, német nyelv, francia nyelv, biológia, rajz  tantárgyakból, színházkedvelők klubja, internet, számítástechnikai szakkör, teaház, sportkör, háztartási szakkör (egészséges életmód), filmklub, videoklub, retorika, színjátszó szakkör, pályaválasztási foglalkozások (csak a 11-12. évf. részére), zenei klub, kézműves szakkör, honvédelmi szakkör, a hétköznapok pszichológiája (életvezetési ismeretek), fotó szakkör, média klub, gjmű. jogosítvány megszerzése. 

Kollégiumunkban könyvtár, számítógépes terem (Internet használat) áll rendelkezésre a diákok számára.

Összességében a kollégiumi foglalkozások és tevékenységek átszövik és irányítják a tanulók mindennapi életét.

A diákok kezdeményezésére negyedévente kollégiumi újság jelenik meg és működik a kollégiumi rádió is.

A házon belüli lehetőségeken kívül a barokk város változatos kulturprogramjai és modern uszodája nyújt kikapcsolódást a tanulók számára.

2005-ben kollégiumunk az elért eredmények alapján elnyerte a „Város Legjobb Kollégiuma” címet, melyre nagyon büszkék vagyunk. Kollégiumunk a város legvonzóbb kollégiuma, mely sajátos arculatával, hagyományrendszerével, foglalkozásaival a szabadidő megszervezésének változatos módjaival hozzájárul az itt eltöltött idő hasznos és örömteli megéléséhez.

 

A kollégium rövid története 

A kollégium elődje több mint 40 éve jött létre szakérettségis diákok és felnőttek részére. Először a Dobó téren a Minorita rendházban, majd a Szilágyi Erzsébet Gimnáziummal közös épületben, a Kossuth Lajos utca 8-ban a belvárosban működött. A színvonalas tanulmányi és közösségi munka alapján 1960-ban lett diákotthonból kollégium. Ekkor vette fel a József Attila nevet. 

1973-ig a város egyetlen középiskolai leánykollégiumaként funkcionált, és több mint 400 tanulónak nyújtott otthont. A kezdeti magas létszám az új városi intézmények megnyitása következtében 1993-ig folyamatosan csökkent.

Ebben az évben jelentős változás történt a kollégium életében. Kiköltözött a Mátyás király útra, mivel az előző épület tulajdoni jogát visszakapta az egyház. 1997-től két épület szolgálja az itt lakó 300 diák kényelmét. 3-4 ágyas szobák, jól felszerelt közösségi helyiségek biztosítják a nyugodt tanulás, a pihenés és a kikapcsolódás feltételeit. Diákjaink a város 11 iskolájában tanulnak, legtöbben azonban a kezdetektől mindig is a "Szilágyis lányok" voltak. A társintézményekkel mindig igyekeztünk hatékony kapcsolatot kialakítani. A magas szintű szakmai munkát végző, kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégium életében a legnagyobb változásokat az új évezred hozta. 

2000. szeptemberétől a Szilágyi Erzsébet Gimnázium az országos Arany János Tehetséggondozó Program egyik alapító intézménye, közösen a József Attila Kollégiummal. Ennek következtében a kollégium most már fiútanulókat is fogad. 

2001. augusztus 1-től a fenntartó városi önkormányzat a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumot és a József Attila Középiskolai Leánykollégiumot közös igazgatás alá vonta. Az új intézmény neve Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium.  

Az azóta eltelt időre jellemző, hogy a kollégiumban a "szilágyis" diákok létszáma egyre nő, de továbbra is helyet adunk más intézményben tanulóknak is.

Keresés a cikkekben

Nyolcadikosoknak!

 

Iskolai közösségi szolgálat

Közelgő események

szeptember 28.

Gólyabál

október 5.

Aradi vértanúk - megemlékezés

október 13.

szombat, tanítás nélküli munkanap

október 16.

Nyílt nap

október 19.

1956-os forradalom és szabadságharc – ünnepi műsor

október 27-november 4.

Őszi szünet

november 16.

Erzsébet-nap

november 21.

Nyílt nap

Hasznos linkek

Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódó iskola

 

 

 

Egy százalék!

Küldje el rendelkező nyilatkozatát a személyi adóbevallásával!

 

A támogatás céljai többek között:

• Tanítványaink képességeinek minél sokoldalúbb fejlesztése.

• Tanulóink jutalmazása.

• Taneszközök gyarapítása.

 

A kedvezményezett adószáma:

19142869-1-10

A kedvezményezett neve:

Szilágyis Alapítvány

 

Köszönjük támogatását!

Kapcsolódó dokumentumok:

Felhívás

Rendelkező nyilatkozat

Belépés

Design by HuGa Copyright © 2015. All Rights Reserved.